Dni otvorených dverí (DOD) na stredných školách:

 

  1. Žiaci Z Š a ich rodičia majú možnosť prezrieť si priestory strednej školy a oboznámiť sa s obsahom vzdelávania.

 

  1. V dopoludňajších hodinách (v čase vyučovania) bude žiak uvoľnený najviac 2-krát, aby absolvoval so svojím zákonným zástupcom prezentáciu SŠ.

       Ostatné návštevy škôl v rámci DOD môže žiak absolvovať v popoludňajších hodinách.

 

  1. O uvoľnenie z vyučovania na DOD musí rodič vopred písomne požiadať triedneho učiteľa, pričom na ospravedlnení  musí byť uvedená škola a presný dátum.

            

 

Názov školy Dátum Čas
PinkHarmony, Kalinčiakova  87, Zvolen 13.10.2017 o 9:00 hod.
konzultačný deň
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25,
Banská Bystrica (bilingválne štúdium)
10.10.2017 o 9:30 hod.
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94,   Zvolen 8.11.2017 o 9:00 hod.
o 13:00 hod.
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 
Bratislava
9.11.2017 9:00-15:00 hod.
PinkHarmony, Kalinčiakova  87, Zvolen 11.11.2017 o 9:00 hod.
konzultačný deň
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica 21.11.2017  
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, 
Bratislava
21.11.2017 o 9:00 hod.
Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen 21.11.2017 8:00-16:30 hod.
Spojená škola - SOŠ automobilová, SOŠ podnikania, SOŠ
elektrotechnická, Školská 7, Banská Bystrica
23.11.2017 8:00-15:00 hod.
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351,
Zvolen
24.11.2017 od 9:00 hod.
SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica 5.12.2017 8:00-14:00 hod.
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, 
Banská Štiavnica
5.12.2017  
SOŠ informačných technológií, Tajovského 30, 
Banská Bystrica
6.12.2017 8:00-15:00 hod.
Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25,
Banská Bystrica (bez profilácie)
6.2.2018  
SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17,  Zvolen 8.12.2017 8:00-12:00 hod.