Dni otvorených dverí (DOD) na stredných školách:

  1. Žiaci ZŠ a ich rodičia majú možnosť prezrieť si priestory strednej školy a oboznámiť sa s obsahom vzdelávania.
  2. V dopoludňajších hodinách (v čase vyučovania) bude žiak uvoľnený najviac 2-krát, aby absolvoval so svojím zákonným zástupcom prezentáciu SŠ. Ostatné návštevy škôl v rámci DOD môže žiak absolvovať v popoludňajších hodinách.
  3. O uvoľnenie z vyučovania na DOD musí rodič vopred písomne požiadať triedneho učiteľa, pričom na ospravedlnení  musí byť uvedená škola a presný dátum.     
Názov strednej školy Dátum Čas

LEAF ACADEMY, Sasinkova 13, Bratislava

30.11.2019

 

Gymnázium J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
(so zameraním na bilingválne štúdium a s profiláciou na matematiku)

08.10.2019

od 9:00 hod. 

Súkromné konzervatórium ALKANA, Batkova 2, Bratislava

18.10.2019

12:00-15:00

PinkHarmony, Jesenského 42, Zvolen 18.10.2019 9:00-12:00

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

5.11.2019

9:00-14:00

SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

06.11.2019 9:00-13:00

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen

11.11.2019

8:00-15:00

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen

12.11.2019

8:00-15:00

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice

12.11.2019

9:00-14:00

PinkHarmony, Jesenského 42, Zvolen

15.11.2019

9:00-12:00

Súkromné konzervatórium ALKANA, Batkova 2, Bratislava

15.11.2019

12:00-15:00

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

18.11.2019

 

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, Banská Štiavnica

28.11.2019

10:00-15:00

Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica

3.12.2019

8:00-13:00

SOŠ lesnícka, Akademická č. 16, Banská Štiavnica

3.12.2019

9:00-13:00

SOŠ informačných technológií, Tajovského 30,
Banská Bystrica  

04.12.2019

8:00 - 14:00 

SOŠ technická, J. Švermu 1, Zvolen

5.12.2019

 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, 
Námestie Matice slovenskej 23, Žiar nad Hronom

5.12.2019

8:30-12:00

SOŠ technická, J. Švermu 1, Zvolen

5.12.2019

 

SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

6.12.2019 8:00-12:00
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen 6.12.2019 9:00-13:00

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica

6.12.2019

8:00-15:00

SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica

10.12.2019

8:00-14:00

Súkromné gymnázium Banskobystrické, Ružová 15/A, Banská Bystrica

10.12.2019

8:00-16:00

SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

10.12.2019

8:00-14:00

SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica

11.12.2019

8:00-14:00

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

13.12.2019

9:00-14:00

Súkromné konzervatórium ALKANA, Batkova 2, Bratislava

10.01.2020

12:00-15:00

Súkromná SOŠ podnikania, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

16.1.2020

8:00-13:00

SOŠ technická, J. Švermu 1, Zvolen

7.2.2010

 

LEAF ACADEMY, Sasinkova 13, Bratislava

08.02.2020  

Gymnázium J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
(všeobecné triedy a triedy s profiláciou na prírodné vedy)

11.02.2020

od 8:00 hod.