Dni otvorených dverí (DOD) na stredných školách:

  1. Žiaci ZŠ a ich rodičia majú možnosť prezrieť si priestory strednej školy a oboznámiť sa s obsahom vzdelávania.
  2. V dopoludňajších hodinách (v čase vyučovania) bude žiak uvoľnený najviac 2-krát, aby absolvoval so svojím zákonným zástupcom prezentáciu SŠ. Ostatné návštevy škôl v rámci DOD môže žiak absolvovať v popoludňajších hodinách.
  3. O uvoľnenie z vyučovania na DOD musí rodič vopred písomne požiadať triedneho učiteľa, pričom na ospravedlnení  musí byť uvedená škola a presný dátum.     
Názov strednej školy Dátum Čas