Pozvánky a plagáty zo SŠ

Zvolen

  Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen.pdf (1586986)  

 Stredná zdravotnícka škola, Zvolen.pdf (3411556) 

 SPŠ dopravná, Zvolen.pdf (441791) 

SOŠ drevárska, Zvolen (Čalúnnik).pdf (2004683)
 SOŠ drevárska, Zvolen (Drevárstvo a nábytkárstvo).pdf (1584903) 
SOŠ drevárska, Zvolen (Mechanik počítačových sietí).pdf (1895118)
SOŠ drevárska, Zvolen (Ochrana osôb a majetku pred požiarom).pdf (2009198)
SOŠ drevárska, Zvolen (Stolár).pdf (2104572)
SOŠ drevárska, Zvolen (Technik drevárskych CNC zariadení)).pdf (2174024)
SOŠ drevárska, Zvolen (Technik drevostavieb).pdf (2033777)
SOŠ drevárska, Zvolen (Tvorba nábytku a interiéru).pdf (1834424)
SOŠ drevárska, Zvolen (Pozvánka).pdf (792403)

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Zvolen.pdf (2953207)

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen.pdf (4378602)
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Obchodná akadémia).pdf (774761)

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Zvolen.pdf (3106866)

SOŠ technická, Zvolen.pdf (2796746)

PinkHarmony, Jesenského 42, Zvolen (DOD).pdf (1304574)

 

Krupina

SOŠ obchodu a služieb, Krupina.pdf (1461660)

SOŠ obchodu a služieb, Krupina_LIND.pdf (701381)

 

Banská Bystrica

Súkromné gymnázium Banskobystrické, Banská Bystrica.pdf (5314304)

Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica (španielsky jazyk).pdf (2091704)

Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica (čínsky jazyk).pdf (2224686)

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.pdf (10175257)

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica (Ponuka štúdia).pdf (674546)

 

Banská Štiavnica

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica.pdf (889455)
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica (Informácie).pdf (3175273)

SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica.pdf (392126)

SOŠ lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica.pdf (1206512)

Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica.pdf (1472993)
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica.pdf (2762188)
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica (Pozvánka).pdf (550261)

Súkromná hotelová akadémia, Banská Štiavnica.pdf (2048118)
 

Žiar nad Hronom

Súkromná SOŠ pedagogická EBG, Žiar nad Hronom.pdf (1568817)

 

Hodruša - Hámre

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hodruša - Hámre.pdf (3132876)


Trenčín

SOŠ letecko-technická, Trenčín.pdf (3579476)


Bratislava

SOŠ chemická, Bratislava.pdf (2413751)