Kalendár akcií

Burza stredných škôl

Dňa 5.12. 2017 sa v priestoroch ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene uskutoční  Burza stredných škôl „Stredoškolák“na ktorej si vybrané stredné školy pripravia aktuálne informácie o otváraných študijných a učebných odboroch, oboznámia žiakov s profilom absolventa a možnosťou ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi.

Uvedené podujatie bude určené žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, rodičom a pedagógom. Burzy sa zúčastnia aj zamestnanci spoločnosti LIND Mobler Slovakia a CONTINENTAL Automotive System Slovakia, s.r.o., ktorí poskytnú informácie aj k duálnemu vzdelávaniu. 

Presný čas bude upresnený v priebehu mesiaca november 2017.
Dopravu zabezpečuje výchovný poradca. Poplatok za dopravu: 1euro.