Kalendár akcií

Burza stredných škôl 

Dňa 12.11. 2019 sa v priestoroch ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene uskutoční  Burza stredných škôl „Stredoškolák“, na ktorej si vybrané stredné školy pripravia aktuálne informácie o otváraných študijných a učebných odboroch, oboznámia žiakov s profilom absolventa a možnosťou ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi. Uvedené podujatie bude určené žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl, rodičom a pedagógom. Presný čas bude upresnený v priebehu mesiaca október 2019.
Dopravu zabezpečuje výchovný poradca. Poplatok za dopravu: 1,50 euro.