Kritériá prijímacieho konania na SŠ

(2019/2020)

Stredné školy s talentovými skúškami (prihlášky sa posielali vo februári 2020):
Súkr. škola umeleckého priemyslu, Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava
Stredná športová škola_Slančíkovej 2_950 50 Nitra.pdf (670175)
Stredná športová škola_Rosinská cesta 4_010 08 Žilina.pdf (817529)
Stredná športová škola_Trieda SNP 54_974 01 Banská Bystrica_športové gymnázium.pdf (296129)
Stredná športová škola_Trieda SNP 54_974 01 Banská Bystrica_športový manažment.pdf (296224) 

Gymnázium M. Kováča_Mládežnícka 51_974 04 Banská Bystrica.pdf (756096)
gmkbb.edupage.org/a/manua l-pre-osmakov-a-deviatakov

Gymnázium A. Kmeťa_Kolpašská 9_969 17 Banská Štiavnica_ANJ.pdf (838588)
Gymnázium A. Kmeťa_Kolpašská 9_969 17 Banská Štiavnica_RUJ.pdf (836212)

mikovini.sk/kriteria-prijimania-ziakov-pre-skolsky-rok-2019-2020-technicke-studijne-odbory/
https://mikovini.sk/kriteria-prijimania-ziakov-pre-skolsky-rok-2018-2019-umelecke-studijne-odbory/

Súkromná škola umeleckého priemyslu_Môťovská cesta 8164_960 01 Zvolen
SOŠ drevárska_Lučenecká 17_960 01 Zvolen.pdf (294189)

Elok.prac.-SSOŠ pedag.EBG_Nám. Matice slovenskej 23_965 01 Žiar nad Hronom.pdf (1730101)

Stredná zdravotnícka škola_J. G. Tajovského 24_Bmaská Bystrica_masér.pdf (101228)

Stredné školy bez talentových skúšok:

Gymnázium Ľ. Štúra_Hronská 3_960 49 Zvolen_8_ročné.pdf (323908)
Gymnázium Ľ. Štúra_Hronská 3_960 49 Zvolen_4_ročné.pdf (376891)

Gymnázium A. Sládkoviča_J. A. Komenského 18_974 01 Banská Bystrica.pdf (320113)
Gymnázium A. Sládkoviča_J. A. Komenského 18_974 01 Banská Bystrica_odvolanie_vzor.docx (12444)

Gymnázium J.G.Tajovského_J.G.Tajovského 25_974 00 Banská Bystrica_bilingválne.pdf (452945)
Gymnázium J.G.Tajovského_J.G.Tajovského 25_974 00 Banská Bystrica_všeobecné.pdf (457395)

Katolícke gymnázium Š. Moysesa_Hurbanova 9_Banská Bystrica.docx (78207)
Gymnázium A. Kmeťa_Kolpašská 9_969 17 Banská Štiavnica.pdf (815235)

Stredná zdravotnícka škola_J. G. Tajovského 24_Bmaská Bystrica_zdravotnícky laborant.pdf (99991)
Stredná zdravotnícka škola_J. G. Tajovského 24_Bmaská Bystrica_praktická sestra.pdf (100047)
Stredná zdravotnícka škola_J. G. Tajovského 24_Bmaská Bystrica_farmaceutický laborant.pdf (100097)
Stredná zdravotnícka škola_J. Kozáčeka 4_ Zvolen_praktická sestra.pdf (96475)

SOŠ hotelových služieb a obchodu_Jabloňová 1351_Zvolen.pdf (426202)
SOŠ hotelových služieb a dopravy_Zvolenská cesta 83_984 01 Lučenec.pdf (575183)
Súkromná SOŠ obchodu a služieb, Partizánska 8, 962 23 Očová

SOŠ drevárska_Lučenecká 17_960 01 Zvolen.pdf (287,3 kB)
Súkromná SOŠ podnikania_Námestie mládeže 17_Zvolen.docx (34226)
SPŠ dopravná_Sokolská 94_960 01 Zvolen.pdf (148813)
SOŠ technická_J. Švermu 1_960 01 Zvolen.pdf (256233)

Spojená škola – SOŠ a SPŠ stavebná_Kremnička 10_974 05 Banská Bystrica.pdf (588587)
Stredná odborná škola informačných technológií_Tajovského 30_975 90 Banská Bystrica.pdf (90609)
SPŠ J. Murgaša_Hurbanova 6_975 18 Banská Bystrica.pdf (907008)
Stredná odborná škola elektrotechnická_Zvolenská cesta 18_Banská Bystrica.pdf (1000327)

SPŠ S. Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica
https://mikovini.edupage.org/news/#299

Obchodná akadémia_Tajovského 25_975 73 Banská Bystrica.pdf (138656)
Obchodná akadémia_Nevädzová 3_820 07 Bratislava.pdf (734819)
Obchodná akadémia I. Karvaša_Hrobákova 11_Bratislava.pdf (335805)
Hotelová akadémia – Spojená škola_Slančíkovej 2_950 50 Nitra.pdf (74819)

SOŠ chovu koní – Lóteny_Štúrova 74_927 01 Šaľa.pdf (492664)
Stredná odborná škola veterinárna_Drážovská 14_Nitra.pdf (565990)

Odborné učilište internátne V. Gaňu, Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica