Zmena termínu DOD

27.11.2012 08:44

PinkHarmonyAcademy pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí - 14. 12. 2012 o 9.00 hod.