Oznamy

V školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19  Burza stredných škôl v meste Zvolen NEUSKUTOČNÍ! Taktiež sú na všetkých stredných školách do odvolania zrušené aj Dni otvorených dverí. Stredné školy prisľúbili spoluprácu v rámci svojich možností. Všetky aktuálne informácie budú včas zverejnené.