Inštitúcie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Zvolen
J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen, informácie UPSVR Zvolen - tel: 045/2441999, zv@upsvr.gov.sk
www.upsvr.gov.sk/zv.html?page_id=240964


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Zvolen
Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen, tel.: 045/5335502, e-mail: cpppapzv@gmail.com
cpppapzvolen.webnode.sk/