Profesijná orientácia

               Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
               Školské výpočtové stredisko Michalovce

            Stredné školy

               Povolania.eu
               Integrovaný systém typových pozícií
               Katalóg pracovných pozícií
               Projekt Infovek Slovensko
               Vaša Európa