Stredné školy

Zvolen a okolie:

Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 3, Zvolen

Súkromné gymnázium, Kalinčiakova 87, Zvolen

Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen

Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy, Kalinčiakova 87, Zvolen

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen

SOŠ drevárska, Lučenecká 17, Zvolen

Súkromná SOŠ podnikania, Námestie mládeže 17, Zvolen

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

SPŠ dopravná, Sokolská 94, Zvolen

Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen

Spojená škola - SOŠ, Štúrova 848, Detva

Stredná odborná škola, J. Jesenského 1, Krupina

 

Banská Bystrica a okolie:

Gymnázium A. Sládkoviča, J. A. Komenského 18, Banská Bystrica

Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica

Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica 

Stredná odborná škola, Tajovského 30, Banská Bystrica

Spojená škola - SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica

SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica

Obchodná akadémia, Tajovského 26, Banská Bystrica

SŠ - SOŠ podnikania, Školská 7, Banská Bystrica

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

SŠ - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica

SŠ - SOŠ automobilová, Školská 7, Banská Bystrica

Stredná odborná škola, Príboj 544, Slovenská Ľupča

 Súkromná SOŠ hutnícka ŽP, Družby 64, Podbrezová 

 

Bilingválne gymnáziá (výber):

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu (anglické), Komenského 215, Sučany

Gymnázium J. G. Tajovského (francúzske), Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium M. Kováča (španielske), Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium (anglické), Skuteckého 5, Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium (nemecké), Skuteckého 5, Banská Bystrica

Gymnázium A. Kmeťa (anglické), A.Gwerkovej - Göllnerovej 6, Banská Štiavnica

Evanjelické gymnázium (anglické), Jesenského 836, Tisovec