„Nemôžeme všetky deti všetko naučiť, ale všetky deti môžeme urobiť šťastnými.“ (Z. Matějíček)                                                                                                                                                                                                               

Kontakt

Výchovný poradca

Mgr. Andrea Koledová
Základná škola, J.Alexyho 1941/1, Zvolen