Testovanie 9

Dôležité informácie

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

T9-2018

 

Čo je cieľom testovania 9?

 
Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.
 
Obsah testovania 9:

Testované predmety: štátky jazyk a matematika

Povolené pomôcky:
kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

Zakázané pomôcky:
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.