Dôležité informácie
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Čo je cieľom testovania 9?

Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.
 

Obsah testovania 9:

Testované predmety: štátny jazyk a matematika

Povolené pomôcky:
kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero

Zakázané pomôcky:
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.